INFORMACJA WPROST:  Umowa na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” podpisana


Umowa na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” podpisana

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej”.  Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 60% wartości zadania. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Bobowa.

W ramach zadania zostanie wykonana głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Wykonane zostanie docieplenie ścian, stropów oraz fundamentów, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a także pompy ciepła, wymienione będą także piece gazowe.INFORMACJA WPROST 

została wygenerowana automatycznie.
Źródło oryginalnej treści:
http://naszabobowa.pl/umowa-na-zadanie-pn-gleboka-modernizacja-energetyczna-szkoly-podstawowej-im-s-staszica-w-bobowej-podpisana/109337/ARTYKUŁY WYBRANE DLA CIEBIE

REKLAMA
Serwis zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Tarnowie - Nr Rej 208
Wszelkie prawa zastrzeżone © Pogórze24.pl